تخفیف ها و پیشنهادها
 • بستنی یخی هویج زعفرانی دومینو
  بستنی یخی هویج زعفرانی دومینو
  تومان۳,۰۰۰
 • بستنی نانی زعفرانی
  بستنی نانی زعفرانی
  تومان۵,۰۰۰
 • گز بستنی دومینو
  گز بستنی دومینو
  تومان۵,۰۰۰
 • کیک بستنی دومینو
  کیک بستنی دومینو
  تومان۵,۰۰۰
 • بسنی چوبی وانیلی کیم دومینو
  بسنی چوبی وانیلی کیم دومینو
  تومان۴,۰۰۰
 • بستنی-هندوانه-دومینو
  بستنی-هندوانه-دومینو
  تومان۳,۰۰۰
 • بستنی یخی میوه ای دومینو
  بستنی یخی میوه ای دومینو
  تومان۳,۰۰۰
 • بستنی یخی لیوانی اسکمو دومینو
  بستنی یخی لیوانی اسکمو دومینو
  تومان۵,۰۰۰
 • بستنی یخی لواشکی دومینو
  بستنی یخی لواشکی دومینو
  تومان۲,۰۰۰
 • بستنی موشکی فالوده ای دومینو
  بستنی موشکی فالوده ای دومینو
  تومان۲,۰۰۰
 • بستنی وانیلی 1 لیتری دومینو
  بستنی وانیلی 1 لیتری دومینو
  تومان۲۰,۰۰۰
 • بستنی موزی 1 لیتری دومینو
  بستنی موزی 1 لیتری دومینو
  تومان۲۰,۰۰۰
 • بستنی مگنولیا دومینو
  بستنی مگنولیا دومینو
  تومان۱۲,۰۰۰
 • بستنی مگنولیا دبل چاکلت دومینو
  بستنی مگنولیا دبل چاکلت دومینو
  تومان۱۲,۰۰۰
 • بستنی معجون دومینو
  بستنی معجون دومینو
  تومان۸,۰۰۰
 • بستنی قیفی کارنیتا وانیلی دومینو
  بستنی قیفی کارنیتا وانیلی دومینو
 • بستنی قهوه دومینو
  بستنی قهوه دومینو
  تومان۷,۰۰۰
 • بستنی عروسکی دومینو
  بستنی عروسکی دومینو
  تومان۴,۰۰۰
 • بستنی شیر شکلاتی دومینو
  بستنی شیر شکلاتی دومینو
  تومان۴,۰۰۰
 • بستنی سوتی دومینو
  بستنی سوتی دومینو
  تومان۵,۰۰۰
 • مشاهده همه شگفت انگیز های فعال